เลือกภาษา
ภาษาไทย English
 

ตารางเดินรถ

Bus Schedule รถบัทปรับอากาศ บ.ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

เส้นทาง สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงใหม่      
ต้นทาง เวลาออกรถ ปลายทาง ถึงเวลา ราคาตั๋ว 
311 สามเหลี่ยมทองคำ 08:40 เชียงแสน 09:00             14
เชียงราย 10:40             68
เชียงใหม่ 14:00           241
     
310 เชียงใหม่ 11:45 เชียงราย 15:25           185
เชียงแสน 16:45           232
สามเหลี่ยมทองคำ 17:00           241
     
เส้นทาง สามเหลี่ยมทองคำ - พะเยา - ลำปาง - เชียงใหม่    
ต้นทาง เวลาออกรถ ปลายทาง ถึงเวลา ราคาตั๋ว 
321 สามเหลี่ยมทองคำ 07:50 เชียงแสน 08:10             11
เชียงราย 09:50             68
พะเยา 11:50           113
ลำปาง 14:00           199
เชียงใหม่ 15:30           259
     
320 เชียงใหม่ 10:00 ลำปาง 11:40             74
พะเยา 14:15           162
เชียงราย 16:00           218
เชียงแสน 17:15           253
สามเหลี่ยมทองคำ 17:30           259
     

Minivan Schedule รถตู้กรีนบัท เส้นทาง สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย 1 (ขนส่งเก่าในตัวเมืองเชียงราย)

ต้นทาง สามเหลี่ยมทองคำ ออกเวลา 06:00 น. ถึง เชียงราย 08:00 น. (แวะรอผู้โดยสารที่เชียงแสน 30 นาที) ค่าโดยสาร 50 บาท มีรถทุก ๆ ชั่วโมงจนถึงเวลา 16:00 น.

ต้นทาง เชียงราย ออกเวลา 06:00 น. ถึงสามเหลี่ยมทองคำ 07:30 น. ค่าโดยสาร 50 บาท มีรถทุก ๆ ชั่วโมงจนถึงเวลา 16:00 น.