เลือกภาษา
ภาษาไทย English
 

Travel Place

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น 

เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. 
ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท 
ชาวต่างชาติ 100 บาท

โทร. 0 5377 7102

www.thailandmuseum.com