เลือกภาษา
ภาษาไทย English
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีแห่เที่ยนพรรษา ประจำปี 2555 (แรม 1ค่ำเดือน 8)

 

-การประกวดต้นเทียนพรรษา
-ขบวนแห่เทียนพรรษา
-ชมการแสดงดนตรีล้านนา

 

เมื่อใด ศ. 3 ส.ค. 2012
ที่ไหน ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย และวัดพระสิงห์ (แผนที่)
Posted on: 11 Jul, 2012 4:44 PM